Caroline Collignon-ten Cate

Sinds 2005 werkzaam als office manager bij het Secretariaat van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen en sinds 2011 als klachtenbemiddelaar aldaar.

Mijn manier van werken wordt mede bepaald doordat ik als mensenmens graag makkelijk en open communiceer. Als service provider streef ik ernaar problemen adequaat op te lossen en mensen zo goed mogelijk te helpen. Communicatieve vaardigheden en focus op prioriteiten ondersteunen mijn even efficiënte als effectieve aanpak. En dat alles ook in het Engels.

Klachtenzorg is opgericht door Caroline Collignon, klachten­bemiddelaar in het Zieken­huis Amstelland in Amstelveen. Aanleiding is de Wet Kwaliteit Klachten Gezond­heids­zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2017 van kracht is geworden. Dat gaat onder meer betekenen dat zorg­verleners verplicht zijn een klachten­bemiddelaar aan te bieden zodra een klacht binnenkomt.